Hva er Automatisering?

Automatisering, eller automasjon, er å bruke teknologi på en slik måte at arbeidsoperasjoner tilknyttet en prosess bortfaller eller styrer seg selv, for eksempel ved å benytte et elektronisk fakturabehandlingssystem som automatisk godkjenner leverandørfakturaer som matcher innkjøpsordre, eller bruke historiske data (hva skjedde forrige gang) til å automatisk foreslå hva som skal skje neste gang en tilsvarende hendelse opptrer.

Automatisering er fortsatt en trend i en rekke bransjer, slik som Industri, transport, konstruksjon og informasjonsteknologi. Teknologien utvikler seg i et raskt tempo og snart vil det være en nødvendighet for mange bedrifter å automatisere for å forbli konkurransedyktig.

Hvorfor automatisere prosesser?

Fordelen med automatisering er at automatiserte prosesser i større eller mindre grad styrer seg selv slik at de ansatte kan konsentrere seg om viktigere oppgaver. For eksempel for økonomiavdelingen vil de ansatte kunne konsentrere seg om avvikene i stedet for å sitte med enkle posteringsoppgaver gjennom å automatisere faktura prosessen. Andre administrative prosesser som kan automatiseres er oppgaver som dokumenthåndtering, informasjonsinnhenting og rapportering.

Hovedfordelen med å automatisere er at man blant annet øker effektiviteten og kvaliteten på prosessene.

Hvordan kan Compello hjelpe deg å automatisere:

Compello arbeider mye med automatisering og AI, kunstig intelligens, i våre løsninger for å kunne hjelpe våre kunder være raskere, mer effektive og mer nøyaktige i sine prosesser.

Relatert ord: Digitalisering | AI/Maskin læring | Robotisering | eFaktura | Fakturagodkjenning | Reiseregning | digital transformasjon