Compello forklarer bransjerelevante ord og teknikker, samt typiske buzzord

Hva er DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)?

DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT har som mål å utvikle og fornye offentlig sektor. DIFI bestemmer hvordan elektroniske fakturaer skal sendes til det offentlige Norge. I tillegg godkjenner de aksesspunkter inn mot den offentlige infrastrukturen i Norge.

DIFI sine fagområder:

 • Forvaltningsutvikling, organisering, ledelse, innovasjon og kompetanseutvikling
 • Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser
 • Utvikling og forvaltning av fellesløsninger
 • Offentlige anskaffelser
 • Forebyggende IKT-sikkerhet i statsforvaltningen
 • Universell utforming av IKT-løsninger

Hovedmål, DIFI skal:

 • Bidra til økt samordning i offentlig sektor
 • Bygge opp og dokumentere kunnskap
 • Bidra til kompetansebygging i offentlig sektor
 • Utvikle og forvalte fellesløsninger for forvaltningen
 • Føre tilsyn med virksomheter i privat og offentlig sektor etter forskrift om universell utforming av IKT

DIFI ble opprettet i 2008 og består av det tidligere direktoratet Statskonsult, den tidligere etaten Norge.no og E-handelssekretariatet.

Kilde: difi.no

 

DIFI og Compello

Compello er et DIFI-godkjent Aksesspunkt.

 

Relaterte ord: Aksesspunkt, ELMA, eFaktura, IKT, Digitalisering, Innovasjon, digitale fellesløsninger, informasjonssikkerhet

 

Har du spørsmål?

Kontakt meg angående Compello