Compello forklarer bransjerelevante ord og teknikker, samt typiske buzzord

Hva er EDI?

EDI – Electronic Data Interchange, er prosessen med å bruke datamaskiner til å utveksle elektronisk informasjon, for eksempel forretningsdokumenter, mellom selskapene.

Selskaper bruker EDI programvare for å erstatte papir transaksjoner med elektroniske transaksjoner og for å kommunisere med andre bedrifter elektronisk, system til system. EDI fungerer som et felles grensesnitt mellom to eller flere dataprogrammer og kan lese og forstå forskjellige datafiler slik at de kan sendes mellom ulike systemer uten manuell håndtering.

 

Muligheter ved bruk av EDI

EDI muliggjør automatisk håndtering av transaksjoner. Følgende dokumenttyper kan bli utvekslet ved bruk av EDI:

 • Tilbud
 • Ordrer/bestillinger
 • Ordrebekreftelse
 • Faktura
 • Leveringsinstruks
 • Betalingsdokumenter
 • Transportdokumenter
 • Fortolling
 • Overføring av prisjusteringer og vareinformasjon

 

Fordeler med EDI

 • Høy nøyaktighet. Data registreres kun en gang
 • Elektronisk utveksling er raskere enn vanlig postgang
 • Papirløs kommunikasjon sparer også tid og kostnader
 • Bedre service og dokumentasjon til kunder. Bedre kontroll og frigjøring av menneskelige ressurser
 • Miljøvennlig. Behovet for papir til handelsdokumenter blir redusert
 • Færre handelshindringer. Språkbarrierer brytes ned ved bruk av EDI
 • Forenkler internasjonal handel. Ved bruk av EDI tar fortollingen kortere tid

 

Hva er EDI?

 

EDI i Compello

Compello har mer enn 15 års erfaring når det kommer til både utvikling og installering av EDI programvare, og håndterer mange millioner EDI transaksjoner hvert år.

Compello EDI er typisk brukt av:

 • Selskaper innen energisektoren som kommuniserer med hverandre, f.eks. deling av målestandsdata.
 • Bedrifter med e-handel formål, f.eks. ved å sende ordre til leverandører, motta ordrebekreftelse fra leverandører, ordresporing for sluttkunder osv.
 • Selskaper innen tekstilbransjen som kommuniserer med hverandre
 • Helseforetak som deler sensitiv data, f.eks. pasientjournaler

Les mer om Compello EDI her. 

 

Relaterte ord: EDIFACT, Ediel, Elhub, NBS

Har du spørsmål?

Kontakt meg angående Compello