Compello forklarer bransjerelevante ord og teknikker, samt typiske buzzord

Hva er et aksesspunkt?

Aksesspunktløsningen er definert og regulert av DIFI, og er en standard infrastruktur for å sende og motta fakturaer og e-handelsdokumenter i det elektroniske filformatet EHF (Elektronisk Handelsformat). Aksesspunktet kan brukes til all e-handelskommunikasjon (faktura, kreditnota, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, varekatalog og purring).

Det er et krav at fakturaer og kreditnotaer til statlige virksomheter skal sendes med standard EHF-format. Dette kravet ble satt i kraft 1. juli 2012.


Hvordan virker et Aksesspunkt?

Et aksesspunkt kan sammenlignes med en postkasse. Fakturafiler sendes i en fakturautsendelse til et aksesspunkt i EHF-format. Tjenesteleverandør sjekker i DIFI sitt nasjonale adresseregister ELMA for å se hvilket aksesspunkt fakturamottaker tilhører og formidler fakturafilen til rett mottaker.


Muligheter og fordeler ved bruk av Aksesspunkt

Aksesspunkt er en god måte å få automatisert den elektroniske faktureringsprosessen på, og åpner enkelt opp for å begynne med komplett e-handelskommunikasjon.

Dette oppnår du med Aksesspunkt:

 

Aksesspunkt i Compello

Compello er et DIFI-godkjent Aksesspunkt som kan levere mye mer enn en bare et standard Aksesspunkt, slik den er definert av DIFI.

Compello har i mange år hjulpet en rekke små og store norske virksomheter, i både offentlig og privat sektor, med elektronisk fakturadistribusjon og dokumentflyt i en rekke distribusjonskanaler. Med vår lange og brede erfaring, kombinert med gode løsninger kan vi utover en standard Aksesspunkttjeneste, også tilby en rekke utvidede funksjoner og støtteelementer som for eksempel:

  • Konverteringer av formater
  • Vedleggs-håndtering
  • Rapportering
  • Avvikshåndtering og gode kontrollmuligheter
  • Økt sikkerhet
  • Kvalitetskontroll
  • Arkivering av fakturakrav
  • Tjeneste for mottak, scan og tolk av papirfaktura
  • Tjeneste for mottak og tolk av innkommende epostfaktura

Med Comepllo Aksesspunkt kan du også distribuere dine fakturaer til eFaktura-nettbank, epost, print Avtalegiro, SMS, Vipps og elektroniske postkasser som Digipost og eBoks.

Gjennom at velge Compello som aksesspunktleverandør får du en trygg, fremtidsrettet og tilgjengelig leverandør.

Relevante ord: eFaktura, elektronisk faktura, ELMA, DIFI, e-handelskommunikasjon

Compello eFaktura Aksesspunkt

Har du spørsmål?

Kontakt meg angående Compello