Hva er Mixed Reality?

Mixed Reality blir også kalt Merged reality og betyr blandet virkelighet eller også hybrid virkelighet. Mixed Reality er en blanding av både VR og AR i den mening at Mixed Reality plasserer virtuelle komponenter i de virkelige omgivelsene – med andre ord en kryssing av disse to verdenene. Ved å kombinere disse to verdenene skapes nye miljøer hvor fysiske og digitale objekter både eksisterer og samhandler i sanntid.

Hvorfor bruke Mixed Reality?

Mixed Reality-teknologi gir kostnadseffektive muligheter til å simulere ulike teorier, og dermed teste dem før en endring er laget eller produsert. Metoden kan brukes i enhver bransje, for eksempel arkitektur, byggebransjen, helsevesenet eller utdanningsindustrien for å nevne noen få.

The US Army er blant de som bruker Mixed Reality i sitt nye treningssystem Synthetic Training Environment (STE). STE skal blant annet gi de militære teamene mulighet til å trene på alt fra mulige naturterreng til situasjoner de militære teamene kan oppleve.

Relaterte ord: VR | AR | Hololens