Hva er robotisering?

Robotisering er ett av flere tiltak som kan inngå i automatisering av en virksomhet eller prosess. Robotisering handler om å effektivisere og standardisere tradisjonelt manuelle arbeidsprosesser, for å oppnå mer økonomisk lønnsom produksjon med høyere kvalitet.

Hvorfor bruk av robotisering?

 • Høyere utnyttelse av andre maskiner og produksjonslinjer.
 • Stabil kvalitet
 • Forutsigbar kapasitet
 • Bedre konkurransekraft mot andre land
 • Mindre bruk av spesialmaskiner og tilpasning
 • Fleksibilitet

10 gode grunner til å robotisere:

 • Høyere produksjonstakt
 • Minimere arbeidsintensive og HMS-belastede oppgaver
 • Redusere kostnader per produsert komponent
 • Kortere gjennomløpstider, færre produkter i arbeid
 • Kortere omstillinger
 • Større fleksibilitet
 • Jevnere og bedre kvalitet
 • Jevnere og oversiktlig leveringstid
 • Økt produksjon med samme eller lavere bemanning
 • Lav nedbetalingstid og lang levetid

Hvordan bruker Compello seg av Robotisering?

Compello jobber ikke med robotisering direkte, men vi jobber med digitalisering og automatisering på andre måter, blant annet ved intelligent datafangst og regelstyring i fakturabehandlings- og bokføringsprosessen hos kundene våre.

Kilder: https://www.tu.no/artikler/tusen-og-en-skatt/218454

Relaterte ord: Automatisering | Kunstig intelligens | Maskinlæring | Digitalisering | RPA | Cobot | Universal Robots | UR