Compello Partnerweb

Da vi i stor grad benytter grad linking til landingssider istedenfor vedlegg med PDFer i markedskampanjer med våre partnere, har bruken av partnerweb vært minimal de siste par årene. Vi har derfor valgt å legge ned partnerwebben fra og med 4. februar 2019.
Trenger du markedsmateriale eller hjelp med Compello-relaterte markedsaktiviteter er det bare å ta kontakt direkte via din Partner Account Manager.