Hvorfor velger kunder Compello?

  • Compello tilbyr standardiserte fremfor dyre skreddersydde løsninger
  • Selskapet er ledende på flyt av elektroniske ordre og fakturameldinger mellom organisasjoner
  • Compello har 90 kompetente medarbeider som sikrer god implementering, oppfølging og support
  • Selskapet er internasjonal forankret med kontor i Norge, Sverige og Tyskland
  • Compello har 100.000 brukere i 20 land
  • Et stort partnernettverk sikrer lokal kompetanse
  • Compello har solid økonomi og investerer mye for å ha innovative løsninger

Under ser du noen av våre fornøyde kunder.

“Innføring av Compello Fakturagodkjenning har ført til dramatisk forbedring, vi har fått kontroll på fakturaflyten og regnskapene gir et mer riktig bilde, sier Bjørn Ivar Harsjøen, regnskapsansvarlig i Nord-Østerdal Kraftlag (NØK). www.nok.no

 

EIKA, tidligere Terra Kortbank AS, har en klar strategi på kundekommunikasjon og hvordan vi skal nå kundene elektronisk. Compello AS er en veldig viktig partner for oss for å kunne levere en av de beste efaktura løsningene i landet. Det viktigste med denne løsningen er selvfølgelig at dette er driftssikkert og en løsning som gir kunden trygghet og merverdi.  Dette har Compello AS løst for oss gjennom Compello eFaktura. Det gjør at vi kan ha en suksess på at opp mot 60-70% av våre kunder bruker løsningen.” Karl-Richard Floer, Viseadm. Direktør, EIKA. www.eika.no


Nordmøre Energi (NEAS)
 er en godt fornøyd kunde, som ved innføring av Regulerkraftmarkedet i Norge nå velger å motta Produksjonsdata fra småkraftverk via Compello EDI. Compello EDI tar imot avlesning hver time og konverterer dette inn til Pomax. NEAS ser viktigheten i at alle data blir behandlet likt, og at flere personer har kjennskap til prosessene som selskapet kjører. Compello EDI løser denne utfordringen. NEAS har også tatt i bruk Compello eFaktura for å kunne tilby sine kunder både eFaktura og print. www.neas.mr.no

 

Les flere kundereferanser her >

 

Har du spørsmål?

 

Kontakt  Compello

 

Finn din Compello partner