Visma förvärvar Compello AS

Visma har idag – 2020 12 22 - köpt alla aktier och tagit över ägandet i Compello AS. Compello fortsätter under eget varumärke och behåller företagsnamnet Compello.

- Med Visma, Europas ledande mjukvaruföretag, som strategisk partner och ägare, ser vi fram emot att ytterligare växla upp våra tillväxtambitioner, säger Torgeir Letting, VD Compello AS.

Compello kommer att fortsätta verka som ett separat företag under eget varumärke. Produkter och tjänster från Compello kommer fortsätta att utvecklas, underhållas och supporteras som tidigare.  Förändringarna på ägarsidan kommer inte att påverka kunder och anställda.

Läs hela pressmeddelandet på Vismas norska webbplats