Compello bloggen

Compello-bloggen är till för dig som är nyfiken på dagens och morgondagens möjligheter och digitala lösningar för ekonomiavdelningen. Den fjärde industriella revolutionen har kommit till ekonomiavdelningen och digitalisering, automatisering och artificiell intelligens gör att de arbetsuppgifter som en typisk ekonomiavdelning utför om fem år kommer vara fundamentalt annorlunda jämfört med dagens arbetsuppgifter. Det här tycker vi är så pass spännande och viktigt att vi startat en blogg för att berätta om allt som händer. Våra olika experter tar upp relevanta frågeställningar, inspirerar och ger handfasta råd.

Illustration of girl typing on a computer