Fiskade efter besparingar – fick napp hos Compello

Norges Sildesalgslag (en rikstäckande försäljningsorganisation) har använt Compello för att effektivisera hanteringen av inkommande fakturor, inte minst vid ökad användning av EHF-fakturor (motsvarigheten till Sveriges e-faktura).

Compello Webmaster
22. March 2019
Compello

Organisationen som drar in uppemot 2,5 % av världens vildfiskintäkter, använder Compello för att hantera - och spara tid på - sitt inkommande fakturaflöde.

Norges Sildesalgslag är en rikstäckande försäljningsorganisation för pelagiska fiskarter, främst sill, makrill och blåvitling. Marknadsplatsen ägs och drivs av norska fiskare och är idag Europas största marknadsplats för förstahandsförsäljning av pelagisk fisk.

Försäljningen sker via elektronisk auktion, under 2018 såldes 1,6 miljoner ton pelagisk fisk via Sildes säljteam till ett totalt värde av 7,8 miljarder norska kronor. 

Långvariga kundrelationer

Mitt i detta finns Mette Blindheimsvik, rådgivare på Sildes ekonomiavdelning. Hon är också systemägare för Compello som hanterar alla inkommande fakturor.

– Jag har bara jobbat här i drygt ett år, men Silde har haft Compello sedan 2006. Den främsta orsaken till introduktionen var en önskan om att gå ifrån fysiska dokument och pärmar, för att få en enklare åtkomst till bokföringsunderlagen. Attestering av fakturor var också en viktig orsak, säger Blindheimsvik.

Compello Webmaster
22. March 2019
Compello

Hon förklarar vidare att lösningen nu utöver Sildes egna fakturor, också hanterar det helägda dotterbolags fakturor, samt två ytterligare företags fakturor som organisationen är delägare i.

– Sammantaget är det drygt 200 fakturor som passerar systemet varje månad.

Effektiviserar

Blindheimsvik uppskattar att cirka hälften av fakturorna kommer som EHF (motsvarande e-faktura i Sverige), och hon menar att den andelen ökar.

– Nu är vi nere i så lite som 5-10 % pappersfakturor. Vi har faktiskt spenderat en del tid på att ta kontakt med de leverantörer som fortfarande skickar oss en pappersfaktura, för att se om de kan skicka på EHF istället, eller åtminstone som pdf via e-post - det sparar mycket tid, säger Blindheimsvik.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

«Vi har faktiskt spenderat en del tid på att ta kontakt med leverantörer som skickar pappersfakturor, för att se om de kan skicka på EHF istället - det sparar oss nämligen mycket tid.»

- Mette Blindheimsvik

– Fakturorna som kommer som EHF läses automatiskt in med rätt information. Då behöver jag inte spendera tid för att kontrollera att OCR, kontonummer, datum och antal är korrekt inmatade. Fakturorna vi mottar via e-post går igenom Compellos fakturatolk, som i de allra flesta fall läser in informationen korrekt – det enda jag behöver göra här är att kontrollera att det också tolkas korrekt, säger hon.

– Vi har även använt Compellos konteringsmallar, så att många fakturor automatiskt konteras. Det är ytterligare en anledning till att jag spenderar allt mindre tid på fakturor, säger hon nöjt.

– Låt mig formulera mig så här: Jag har tidigare arbetat på platser där de inte har haft Compello eller liknande system. Det här är bättre!

 

 

Vad betyder orden? I vår Compello ordbok hittar du förklaringar på de olika begrepp och uttryck som används i sammanhangen runt elektronisk fakturahantering, teknologi och digitalisering som t.ex. orden e-faktura och EHF: