EDI

Har ni flera system som behöver kunna kommunicera med varandra och kanske behov av att kunna följa det pågående informationsutbytet? Compello EDI konverterar formaten hos de olika systemen så att de kan förstå varandra. Med vår molntjänst sker informationsutbytet på ett säkert sätt och det ingår även utmärkta verktyg för övervakning.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

Vi har lång erfarenhet inom utveckling och installering av EDI programvara. Vår kompetens  bidrar till att du kan få en trygg och säker meddelandeutväxling med den bästa lösningen som är anpassad till framtiden. Som medlem i både svenska och norska EDIEL-expertgruppen är vi med och vidareutvecklar standarder för branchen.

En typisk Compello EDI kund är:

  • Företag inom energisektorn som kommunicerar mellan varandra, t.ex vid byte av elleverantör
  • Företag inom e-handel, där utväxling sker genom att skicka order til leverantörer, ta emot orderbekräftelser från leverantörer, orderförfrågan från slutkunder osv.
  • Företag inom textilbranschen som kommunicerar mellan varandra
  • Inom vårdsektorn som delar känslig information, t.ex. patientjournaler eller labbrapporter

Vi ser till att meddelandeutväxling  levereras och tas emot på ett säkert sätt så att du kan fokusera på dina kärnuppgifter. Läs om vilka fördelar du kan få genom att investera i Compello-lösningar.

Compello AS4 Gateway 

AS4 - standardprotokollet för enerigimarknadskommunikation med europeiska transmissionärsoperatörer. 

AS4 – datautbyte för framtiden

AS4 (Applicability Statement 4) är ett säkert datautbytesprotokoll som är baserat på webbtjänster.

Det är ett protokoll för standardiserade meddelandeutbyten mellan gastransmissionsnätsoperatörer (TSO, transmission system operators) och deras motparter. AS4 används för hantering av balansering och överbelastning (CHACAP, NOMINT, NOMRES).

I många europeiska länder blev  AS4 obligatoriskt som protokoll under 2017.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral