PROCESS

Vill du få bättre kontroll på inkommande fakturor och bilagor, och en effektivare process för attestering och bokföring? PROCESS ger dig tillgång till en uppsättning tjänster som gör dokumentflödet säkrare, effektivare och mer användarvänligt. Med full kontroll och intelligenta lösningar blir fakturaflödet smidigt och effektivt.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

Vad är Compello PROCESS

PROCESS är en uppsättning av fristående, molnbaserade tjänster för godkännande och bokföring av fakturor och andra finansiella underlag.

Du kan se på PROCESS som ett tillägg till ditt ERP-system för att automatisera och effektivisera din hantering av fakturor och andra bilagor. 

Hur fungerar PROCESS 

Kort summerat så importerar tjänsten fakturor och andra bilagor, tolkar dess data och förbereder fakturan för godkänning och kontering. 

Här är några av huvudfunktionerna: 

  • Automatisk import av elektroniska fakturor (eFaktura) 
  • Automatisk import av PDF fakturor via e-post
  • Manuell import av fakturor med hjälp av "drag´n drop"
  • Automatisk distribution av fakturor till godkännare
  • Godkänning och attestering via internet eller via app 
  • Regelbaserad och/eller automatiserad bokföring
  • Administration av tillgångsstyrning och klienter 
  • Arkiv med bra sökfunktioner
  • Integration mot ERP-systemet

Med Compello PROCESS får du en komplett, molnbaserad tjänst för hantering av inkommande leverantörsfakturor och bilagor. 

Varför ska jag inte bara använda mitt ERP-system?

De leverantörerna av ERP-system, såsom SAP, Oracle och Microsoft arbetar mycket med innovation och optimalisering av sina lösningar, men det är multinationella företag som utvecklar lösningar anpassade till en global marknad. 

Hantering av finansiella dokument är i de flesta fall knutna till lokala regler och format och varierar från land till land. Sådana lokala anpassningar är sällan en del av de stora ERP-systemen, lösningen blir därför att 1; utveckla en egen lösning, 2; använda sig av tredjepartslösningar. 

Läs mer på vår blogg om varför du ska använda tredjepartslösningar

Ico Ai

Artificiell intelligens och maskininlärning

Compello har alltid fokuserat på automatisering, förenkling och smarta sätt att jobba på som besparar våra användare från manuellt arbete. Tillväxten av bra tjänster för artificiell intelligens och maskinlärning ger oss nya möjligheter att hjälpa användarna att jobba ännu mer smart och effektivt.

Vill du veta mer?

Vi pratas gärna vid med dig om hur du kan effektivisera fakturahanteringen.

Blobs/1/Blue

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral