Elektronisk fakturahantering

Tjänsten importerar automatiskt e-fakturor och lösningen för manuell import av PDF-fakturor är användarvänlig, till exempel går det att "dra och släppa" från e-postmeddelanden. Det finns funktioner för verifiering av fakturor, regelstyrd förkontering av redovisningsbilagan samt distribution till rätt person(er). Vi har utvecklat en modul för attestering som bland annat skickar påminnelser till dem som ska attestera bilagan. Med appen som hämtas från AppStore eller Google Play kan de anställda attestera fakturor när som helst och oavsett var de befinner sig.

Automatisk import av e-fakturor

Mottagningen av e-fakturor sker via den nationella accesspunkt-infrastrukturen. Här går det även att genomföra en validering, exempelvis kan man kräva att vissa specifika uppgifter ska finnas med, t.ex. ordernummer, för att e-fakturan ska släppas igenom. Compellos accesspunkt är en del av PEPPOL-nätverket, vilket innebär att leverantörer över hela Europa kan fakturera elektroniskt. Tjänster i bakgrunden importerar automatiskt e-fakturor direkt från accesspunkten till arbetslistan.

Manuell import av PDF/TIFF

Fakturor som inte kommer som e-faktura kan komma som e-postbilagor i PDF- eller TIFF-format. Eller som pappersfakturor, som ni skannar. Båda kan importeras till Compellos dokumentimport-modul, som har en dra och släpp-funktion.

Automatisk import av e-postbilagor

Compello kan automatiskt hämta och importera bilagor till specifika e-postadresser, till exempel faktura@dittföretag.se.

App för attestering

Vår attesterings-app finns tillgänglig på App Store och Google Play för surfplatta och mobil, och där finns alla huvudfunktioner tillgängliga. Med den kan du attestera fakturor och reseräkningar oavsett var du befinner dig.

Attestering och godkännande

Modul för attestering av bilagor som skickas till användare, manuellt eller enligt uppsatta regler. Det går att ställa in att e-postpåminnelser ska skickas ut för att effektivisera arbetsflödet. Krav på antal attesteringar innan överföring ERP kan aktiveras. Automatisk attestering via dokumentimport eller tillgängliga bilagor.

Administration av lösningen

Adminmodul för behörighetstilldelning, inställningar och upprättande av klienter och användare.