Import och tolkning

Det är tidskrävande att föra över informationen från en faktura till dina system. Först måste dokumentet importeras, vare sig det är fysiskt eller digitalt, sedan ska all data tolkas och placeras på de rätta ställena i ditt faktura- eller ERP-system.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

En mer effektiv vardag

Regler och rutiner vid inköp och utgifter följs inte alltid fullt ut av de anställda, vilket ofta medför extraarbete för ekonomiavdelningen. För att ekonomiavdelningen ska kunna få en mer effektiv vardag behöver man reducera eller helt eliminera manuella och tidskrävande arbetsuppgifter. 

Ico Import

Import

Automatisk import av eFakturor eller pdf-bilagor i e-post.

Ico Interpret

Tolkning

Tolkning av informationen på fakturan eller andra bilagor så att allt kostnadsförs korrekt.

Ico Invoice Cog

Behandling

När fakturan är importerad och tolkad är den klar för att godkänna och kostnadsföra.

Genom att ha en automatiserad lösning för import av fakturor och bilagor samt ett bra system för tolkning av all data kommer ekonomiavdelningen en god bit på väg att bli mer effektiv. 

Det är i huvudsak inom 2 områden där effektiviteten kan ökas avsevärt: 

  • Import av fakturor och andra bilagor
  • Tolkning av bokföringsmässig data från fakturorna 

Import av fakturor 

Alla de fakturor som din organisation tar emot måste på ett eller annat sätt överföras till ditt faktura- eller ERP-system. Import av denna typ av dokument kan vara tidskrävande och mindre effektiv. 

Vårt mål med PROCESS är att effektivisera de uppgifterna så att din organisation behöver ägna så lite tid som möjligt åt detta. I PROCESS kan du importera fakturor på följande olika sätt: 

  • Automatisk import av PDF-fakturor från e-post 
  • Manuell import via "drag and drop" eller filuppladdning

Automatisk import

Företag och organisationer tar ofta emot fakturor som bifogade bilagor i e-post. PROCESS automatiserar det arbetssteget så att du slipper att först ladda ner filen för att sedan ladda upp den i ditt faktura- eller ERP-system. 

PROCESS scannar all e-post som kommer till utvalda e-post adresser och kontrollerar om de har en bifogad pdf-bilaga. Är bilagan i korrekt format importeras den till tjänsten. 

Manuell import

Vi är väl medvetna om att alla leverantörer inte gör precis så som du önskar. Några skickar pappersfakturor och andra distribuerar sina fakturor via andra kanaler. 

Vi har därför också utvecklat en användarvänlig lösning så att du enkelt kan importera även de fakturor du har liggandes på skrivbordet: 

  1. Konverterar fakturan till PDF
  2. "Drag and drop" in i PROCESS

Svårare än så är det inte. 

Hur fungerar det med eFaktura?

Compello PROCESS är kopplat till vår accesspunkt. Det innebär att alla fakturor du tar emot via eFaktura format läggs in med korrekt data direkt i PROCESS. 

Spara tid

Låt oss automatisera import och tolkning av dina fakturor. Kontakta oss så berättar vi mer.

Blobs/1/Blue

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral