RECEIVE

Är du trött fakturor som försvinner i mängden av e-post? Eller allt arbete med att lägga in fakturorna i ditt bokföringssystem? Med RECEIVE slipper du manuella rutiner och får full kontroll över alla inkommande fakturor och bilagor. RECEIVE automatiserar mottagandet av fakturor, bilagor och andra dokument så att du får en mer effektiv vardag.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

Våra kunder är oftast mellanstora och stora företag som har ett affärssystem (ERP-system) från en internationell leverantör eller en specialutvecklad, branschspecifik lösning. De har det gemensamt att affärssystemen inte har en välfungerande och automatiserad fakturaskanning. 

Våra lösningar ställer inga krav på hur automatiserade och digitaliserade de arbetsmetoder ni i dag använder på ekonomiavdelningen behöver vara. Oavsett utgångspunkt har vi tjänster som digitaliserar era rutiner så långt det är möjligt.  

Accesspunkt

Det är den grundläggande infrastrukturen som gör att ett företag kan motta (eller skicka) en e-faktura. En accesspunkt är en elektronisk knutpunkt för distribution av e-fakturor i PEPPOL-nätverket.   

Fakturaskanning

Fakturaskanning är en tjänst som digitaliserar alla inkommande manuella fakturor och gör dem redo för användarens affärssystem genom att konvertera dem till e-fakturor. Vi tar emot pappersfakturor som vi skannar, tolkar och verifierar innan de konverteras till e-faktura. Vi hanterar e-postadresser för fakturor som mottas som PDF-filer, som vi tolkar, verifierar och konverterar till e-faktura.

Fakturaskanning är en tjänst som sparar tid och kostnader, samtidigt som den ökar precisionen i en tid när allt fler fakturor kommer i e-faktura format – medan papper och PDF gradvis minskar. Denna tjänst gör att fakturamottagningen blir 100 procent digital från start.

Fakturatolk

Fakturatolken analyserar de ingående fakturorna och frigör tid för redovisningspersonalen. Vår fakturatolk utgår från data från alla våra kunder när den ska avgöra hur en faktura ska tolkas. Ju längre ni varit användare – och ju fler kunder som tillkommer – desto bättre blir tolken. 

PDF Collector

PDF Collector är en mycket användbar tjänst för alla som mottar fakturor och andra centrala dokument som PDF-bilagor till e-postmeddelanden. Vår tjänst hämtar automatiskt bilagan och gör den redo för vidare behandling i flödessystemet.

Reseräkning

Vi brukar säga att vår lösning för reseräkningar är den perfekta kompromissen mellan användarvänlighet för de anställda och ekonomiavdelningens behov av kontroll och effektivitet. De anställda har en app som är enkel och snabb att använda och lösningen bidrar till minskad friktion mellan anställda och redovisningspersonal eftersom  dokumentflödet smidigt går vidare till attestering och sedan till kontering i redovisningen. 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss om hur vi kan hjälpa ditt företag att hitta en lösning som passar er.

Blobs/1/Coral

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral