Accesspunkt

Det är den grundläggande infrastrukturen som gör att ett företag kan motta (eller skicka) en e-faktura. En accesspunkt är en elektronisk knutpunkt för distribution av e-fakturor i PEPPOL-nätverket.

Compello har en egen accesspunkt för utskick och mottagning av e-fakturor till offentliga och privata företagskunder. Accesspunkten definieras och regleras av DIGG utifrån de krav och riktlinjer som utformats för e-fakturering till offentliga slutkunder.

För utgående fakturor producerar företaget filer i standardiserat format och laddar upp dem i avsedd mapp hos Compello. Detta gäller fakturor som ska gå via Accesspunkt till företagskunder som är registrerade i PEPPOL nätverket