Fakturaskanning

Fakturaskanning är en tjänst som digitaliserar alla inkommande manuella fakturor och gör dem redo för användarens affärssystem genom att konvertera dem till e-fakturor. Vi tar emot pappersfakturor som vi skannar, tolkar och verifierar innan de konverteras till e-faktura.

Fakturaskanning gör det möjligt att motta pappers-, e-post- och e-fakturor i samma fakturaflöde. Alla fysiska dokument och dokument som mottagits per e-post konverteras till samma elektroniska format och levereras till kunden i samma distributionskanal.

Tjänsten samlar in den viktigaste finansiella informationen från en faktura, exempelvis leverantör, fakturanummer, datum, belopp samt uppgifter om varor. Efter behandlingen skickas den elektroniska bilden av fakturan och de registrerade uppgifterna till kunden för vidare behandling. Uppgifterna skickas via sedan till kundens affärssystem, på ett sätt och i ett format som överenskommits på förhand.

Fakturaskanning är integrerat med mottagningstjänsten Accesspunkt och tjänsterna kopplade till Compello Process, vilket minskar arbetsmängden och effektiviserar fakturabehandlingen samt  betalningsprocessen.

Compellos fakturaskanning förbättrar fakturabehandlingsprocessen och leder till direkta resultat. Mottagningen och hanteringen av fakturor går snabbare. Ni sparar både tid och pengar på att överlåta mottagningen av fakturor till Compello. Det minskar t.ex. behovet av att investera i skannrar och programvara samt behovet av ett pappersbaserat arkiv. Och, ni får en bättre kvalitet på dataflödet för inkommande fakturor.