Fakturatolk

Fakturatolken analyserar de inkommande fakturorna och frigör tid för redovisningspersonalen. Vår fakturatolk utgår från data från alla våra kunder när den ska avgöra hur en faktura ska tolkas. Desto längre ni varit användare – och ju fler kunder som tillkommer – desto bättre blir tolken.

Tänk dig en Murarfirma som utför arbeten åt två entreprenörer, E. Alfa och E. Beta. I maj skickar Murarfirman en faktura till E. Alfa för kakelsättning i en simhall (det spelar ingen roll vilken typ av faktura det är: pappersfaktura, en pdf eller en e-faktura). Fakturan tolkas i Compello programmet Invoice approval, som via en rad regler fyller i fälten för fakturagodkännandet automatiskt.

Exemplet visar på metodiken som programmet använder, dvs baserat på hur en annan faktura som Murarfirman skickat till ett annat företag tidigare under året godkändes: I mars fakturerade de nämligen E. Beta för ett arbete som de utförde på ett nytt köpcenter. Detta är möjligt eftersom även E. Beta använder sig av Compellos lösning för fakturaattestering.

Smart, eller hur?

Ovan exempel förklarar långt ifrån allt om hur Compellos fakturatolk fungerar och vilka fördelar det ger användarna. Fakturatolken inhämtar kunskap från olika branscher, från konkurrenter och från företagets egna sätt att tolka olika fakturor. Och desto längre tid som går och ju fler användare som kopplar upp sig, desto större blir fördelarna för varje enskild användare.

Fakturatolk i molnet som baseras på global inlärning

Inlärningsprocessen är ett resultat av feedback från användare vilket gör att kunder drar nytta av varandras valideringar. Tolkningen kopplas till regler och format som gör tolkningsprocessen mer intelligent.