PDF Collector

PDF Collector är en användbar tjänst för alla som tar emot fakturor och tillhörande dokument såsom PDF-bilagor till e-postmeddelanden. Vår tjänst hämtar automatiskt bilagan och gör den redo för vidare behandling i flödessystemet.