Reseräkning

Vi brukar säga att vår lösning för reseräkningar är den perfekta kompromissen mellan användarvänlighet för de anställda och ekonomiavdelningens behov av kontroll och effektivitet. De anställda har en app som är enkel och snabb att använda och lösningen bidrar till minskad för både anställda och redovisningspersonal eftersom dokumentflödet smidigt går vidare till attestering och sedan till kontering i redovisningen.