Compello Send

Multikanal är det generella begreppet när vi distribuerar utgående fakturor åt våra kunder, oavsett om det är privatkunder eller företag som ska faktureras. Multikanal innebär att den som fakturerar väljer vilken fakturakanal som ska användas.

Normalt föredras den mest digitaliserade fakturatypen som både är enklast för köparen att behandla och snabbast och billigast att distribuera. Om mottagaren inte kan eller vill ta emot exempelvis e-fakturor, gör multikanalen att fakturatypen kan ändras automatiskt.

Accesspunkt

Detta är den grundläggande infrastrukturen som gör att ett företag kan skicka eller ta emot en e-faktura. Accesspunkter är elektroniska postkontor (godkända av DIGG) som skickar dokument mellan varandra i PEPPOL-nätverket. 

Multikanal B2C

För företag med privatkunder erbjuder vi hela spektrumet av fakturatyper: e-faktura, autogiro, Swish, pappersfaktura, SMS etc. Vi hanterar alla delar av faktureringen, från att hämta in fakturaunderlaget till att skicka fakturan till kundens internetbank, e-post eller fysiska adress.

Multikanal B2B (och B2G – myndigheter)

På företagsmarknaden finns det fyra sätt att distribuera en faktura: e-faktura, Swish, som bilaga till e-post eller pappersfaktura. Med vår multikanal kan företagen själva välja det som passar bäst vid varje enskilt tillfälle. I övrigt är B2B som B2C; vi sköter alla delar av faktureringsprocessen.