Multikanal B2C

För företag med privatkunder erbjuder vi hela spektrumet av fakturatyper: e-faktura, autogiro, Swish, pappersfakturor, SMS etc. Vi hanterar alla delar av faktureringen, från att hämta in fakturaunderlaget till att skicka fakturan till kundens internetbank, e-post eller fysiska adress.

Compello levererar Multikanal-distribution B2C. Det innebär att det erbjuds många olika distributionskanaler som avsändaren kan välja mellan, baserat på avsändarens eller betalarens preferenser. Här ingår e-faktura, autogiro, Swish, SMS etc.

Om man försöker skicka en faktura i en vald kanal, men betalaren inte har ett avtal för denna kanal, så testas en annan kanal baserat på den prioriteringsordning som avsändaren valt för kanalerna.