Översikt och rapportering

Saknar du en bra översikt över de tusentals fakturor och andra dokument som du skickar till dina kunder och samarbetspartners? Dokumentportalen i SEND ger dig en komplett översikt över alla distribuerade fakturor och du kan enkelt skapa dina dags- och månadsrapporter över allt som är producerat.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral
Status

Status

Portalen ger dig en fullständig status över alla distribuerade fakturor

Statistics

Statistik

Få statistik på vilka betalningskanaler dina kunder föredrar.

Overview

Översikt

Se hur dina kunder hanterar fakturan, är de öppnar den, betalar etc.

Vem betalar i tid och vem skjuter upp betalningen in i det sista? Hur fort blir fakturan betald efter att den har tagits emot? 

Det är viktigt för alla verksamheter att inbetalningarna kommer i tid. Inbetalningar av utestående belopp är tätt knutet till likviditeten i organisationen. 

Med faktura- och dokumentportalen i SEND har du full kontroll över alla fakturor som din organisation distribuerar. Du kan hämta ut data baserat på olika kriterer, bland annat: 

 • Hur användandet av olika kanaler förändrar sig över tid 
 • I vilka kanaler fakturorna blir snabbast behandlade 
 • I vilka kanaler som är mest effektiva för organisationen 

Full kontroll på alla fakturor 

Alla fakturor lagras i dokumentportalen så länge som din organisation önskar. Standarden för vår tjänst är 2 månader (16 månader för eFaktura via internetbanken), men det kan enkelt förlängas vid behov. 

Har din organisation dotterbolag kan vi konfigurera dokumentportalen att hantera detta på ett översiktligt sätt per bolag.  

Portalen innehåller detaljerad information om alla fakturor: 

 • När fakturan togs emot
 • Distributionsstatus 
 • Relevant data knutet till fakturan 
 • Bild av fakturan, som den ser ut för mottagaren 
 • Eventuella felmeddelanden från distributionskanaler 
 • Utökade möjligheter för filtrering av kanaler, status etc. 
 • Möjlighet att lägga in kommentarer på varje enskild faktura 
 • Status om den är öppnad 
 • Statistik för de olika bolagen 

Om behov finns kan all data i portalen göras tillgänglig via ett eget API så att du kan presentera datan i ditt eget kundsystem. 

Skräddarsydda och kundspecifika dags- och månadsrapporter kan sättas upp och skickas till nyckelpersoner i organisationen. Rapporterna ger en total översikt över all information och status tillgänglig per faktura på daglig eller månadsbasis. 

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral