Ledningsgruppen och styrelsen

Medlemmarna i Compellos ledningsgrupp har bred erfarenhet inom IT, kundservice, marknadsföring, produktutveckling, finans och ledarskap. Compello ägs av Etrinell AS.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral