Samhällsansvar och miljö

Compello förpliktigar sig till att vara ett bra företag och en bra arbetsgivare. För att uppfylla dessa förpliktelser har vi lanserat många initiativ kopplade till att bygga en kultur som befrämjar mångfald, uppmuntrar till innovation och miljömedvetenhet.

Mångfald

Socialt engagemang

Miljö

Mångfald

Personalen på Compello ska återspegla mångfalden i samhället och hos de kunder som köper våra lösningar och tjänster. Vi tror att människor med olika bakgrund har olika perspektiv, som skapar ett lag som presterar bättre tillsammans. Och vi vet att mångfald gör arbetsplatsen bättre och roligare. Därför är vi om övertygade om att mångfald även stärker resultatet – på både kort och lång sikt.

För Compello handlar mångfald om jämställdhet mellan könen, om en spridd ålderssammansättning, om människor med olika bakgrund samt anpassning till funktionsnedsatta.

Av Compellos anställda är 40 procent kvinnor, vilket länge har varit en av de högsta andelarna i IT-branschen. Kvinnor är representerade på alla nivåer i företaget, inklusive i ledningen och styrelsen. 2018 fick vi pris från Oda Nettverk för vårt jämställdhetsarbete.

Utöver att vara en jämställd arbetsplats har vi också medarbetare i alla åldrar som kommer från olika delar av samhället och från olika länder. Dessutom är vi en arbetsplats som rekryterar och anpassar lokalerna för människor med fysiska handikapp.

All employees in Compello 2018

Socialt engagemang

Vi jobbar även för jämställdhet och mångfald på ett bredare plan, inte minst genom att sponsra Plan International, som jobbar för att ge barn en bättre framtid. Genom samarbetet med Plan International har vi bland annat stött:

  • #girlstakeover, då Mari (17) var CEO för Compello för en dag
  • Plan Internationals globala kampanj för flickors rättigheter
  • Plan Internationals globala projekt mot barnäktenskap

Vi är också strategisk partner till ODA, det ledande nätverket i Norge för kvinnor som jobbar med teknik. Alla våra kvinnliga anställda uppmanas delta i ODA:s arrangemang. Vi är också partner i samarbetet SHEconomy Summit "Innovation & Tech". 2018 och 2019 besökte Compellos marknadsdirektör, tillsammans med 30 andra kvinnliga teknikchefer, San Francisco för att lära sig av företag som Microsoft, LinkedIn, Facebook, Amazon och Google.

Vi deltar även regelbundet i Rosa bandet-aktiviteter och Movember för att markera vårt stöd till cancerforskningen.

Mari And Torgeir Girlstakeover 2018

Miljö

Vi på Compello jobbar för att förbättra miljön och klimatet både genom kundleveranser, frivilliga åtaganden och interna riktlinjer.

I Norge skickas det årligen 200 miljoner elektroniska fakturor på företags- och privatmarknaden. Många av dem går via vår accesspunkt. När 200 miljoner fakturor inte skrivs ut på papper sparas över 70 000 träd. Dessutom behövs färre transporter av papper till tryckerier och ut till mottagarna.

Vidare är vi Miljøfyrtårn-certifierade, vilket ställer höga krav på en ansvarsfull och miljövänlig drift av våra norska kontor.

Compello har också vidtagit åtgärder för att minska antalet resor och öka användandet av digital mötesteknik. Det har lett till att vi minskade antalet flygresor utanför Europa med 40 procent mellan 2017 och 2018 och med 72 procent inom Europa.

Vi föredrar och väljer också att samarbeta med partner och leverantörer som har relevanta miljöcertifieringar. De senaste fyra åren har vi tredubblat antalet certifierade leverantörer. (NY SIFFRA TILLGÄNGLIG?) Vi använder Microsoft Azure för våra molntjänster och vår hostingpartner har sina lokaler i en BREEAM-certifierad fastighet