Vår historia

Compellos historia tar sin början 1995-97 med företagen Client Computing och Compello Software. 2011 fusionerades företagen och blev det vi dag känner som Compello AS med runt 80 anställda och kontor i Oslo, Larvik och Stockholm.

Compellos historia börjar redan 1995 med företaget Client Computing Europe. Client Computing fokuserade på meddelandeförmedling mellan företag och administration kopplat till detta. De flesta kunderna fanns inom energibranschen där det måste skickas mycket information mellan olika aktörer.

Client Computing såg tidigt behovet av digitalisering och satsade fullt ut på utveckling av lösningar för EDI-meddelanden (Elecrtronic Data Interchange) och eFaktura. Under 1990- och 2000-talet fusionerade Client Computing med flera företag och blev med tiden stora på EDI i Europa.

1995

Client Computing ble startet med fokus på meldingsutveksling mellom bedrifter.

1997

Compello ble startet med fokus på faktura mottak og godkjenning.

2011

Client Computing og Compello fusjonerer til et av de sterkeste fagområdene innenfor EDI og dokumentbehandling i Norge.

Compello Software etablerades 1997, med fokus på lösningar för mottagning, hantering och godkännande av inkommande fakturor. På den tiden var det vanligt att företag tog emot pappersfakturor med allt vad det innebar av arkivering och manuellt arbete. Här såg Compello Software möjligheter och utvecklade lösningar för att förenkla och förbättra processerna runt mottagning och hantering av inkommande fakturor.

2011 – när digitalisering så smått började bli ett buzzword – gick Client Computing och Compello samman. Företagen var en perfekt match eftersom vi nu kunde leverera system för hela faktureringsprocessen – från mottagande och bearbetning till distribution till slutkunderna.

2014

Compello blir utsedda till årets programvaruhus av Microsoft Norge

Blobs/2/Blue

Det fusionerande företaget fick namnet Compello AS.

Sedan 2011 har Compello fortsatt att optimera processen för meddelandeförmedling, fakturahantering och distribution. Även om vi 2019 har kommit långt är hantering och godkännande av inkommande

fakturor fortfarande en tidstjuv. Och kostnaderna kopplade till pappersfakturor är fortfarande stora – både miljömässigt och finansiellt.

2014 nådde vi en ny milstolpe när Microsoft utsåg oss till årets norska programvaruföretag. Prisutdelningen ägde rum på Microsofts årliga partnerkonferens i Washington DC i juli 2014 och det var två stolta kollegor – Torgeir Letting och Rune Lindseth – som tog emot erkännandet. Compello har varit Microsoft Gold Certified Partner sedan fusionen 2011.

Samhällsengagemang och mångfald har alltid varit viktiga delar av Compello, och detta har också fått uppmärksamhet utanför det egna företaget. 2018 vann vi ODA-priset för mångfald och andelen kvinnlig personal. Det är ett pris som vi värderar väldigt högt och det är ett bevis på att vårt inkluderingsarbete fungerar. Vi är stolta över att andelen kvinnor är 40 procent hos oss, vilket är väl över genomsnittet för programvaruföretag i Norge.

Som ett led i vår önskan om ett ökat fokus på vår kärnverksamhet i Norge sålde vi 2018 vårt tyska dotterbolag Compello GmbH till ett amerikanskt företag.

2018

Compello vinner årets ODA-pris

Blobs/4/Coral

De kommande åren kommer troligen att skriva in sig i historien som tiden då vi bidrog till att eliminera den sista pappersfakturan, när vi flyttade all fakturahantering till molnet och tog nya kvalitetskliv tillsammans med kunderna för att digitalisera deras ekonomiavdelningar. Vår Vision är att förenkla framtiden. Det är det vi gör just nu – och i morgon och i övermorgon.