Vad är blockchain (blockkedja)?

Blockchain är en teknik som hanterar digitala tillgångar via en databas där alla noder i ett nätverk alltid sitter på samma information.

Hur fungerar blockchain?

Blockchain-tekniken tillåter inga ändringar av information om inte flertalet av de som ingår i nätverket är eniga om ändringen. Ändringarna styrs av fördefinierade regler/algoritmer som gäller för en viss typ av transaktioner. Alla som är med i en blockkedja gör ett eget block som innehåller en kopia av de data som finns i de andra blocken (dvs kopia av en gemensam redovisning/loggbok). Alla ändringar som görs måste sammanfalla med motsvarande ändringar på ett annat ställe i kedjan. På så sätt går det inte att manipulera data.

Varför används Blockchain? 

Med blockkedjor går det att verifiera transaktioner utan en tredje part – som t.ex. en bank/mäklare – via kryptografi. Blockkedjan kan exempelvis sättas upp med fördefinierade regler som säger att ingen ska kunna överföra x kronor om det inte finns mer än x kronor på kontot. Säkerheten och det transaktionsbaserade upplägget gör blockchain-tekniken väl lämpad för lösningar inom bank och finans.

Vilka berörs av Blockchain-tekniken? 

Blockchain-tekniken har tagits fram för att hantera digitala tillgångar och bedöms ha stor potential inom sektorerna finans, media, underhållning och handel. Tekniken kan även användas av alla som vill dela data men samtidigt vill vara helt säker på att alla har samma data hela tiden och att alla förändringar är synliga för alla.