Vad är e-faktura?

En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas direkt till betalarens internetbank i stället för att skickas per post.

Varför använda sig av e-faktura?

e-faktura är ett säkert, effektivt, enkelt och långsiktigt hållbart alternativ, oavsett om du väljer att skicka eller ta emot e-faktura.

Möjligheter med e-faktura för privatpersoner:

 • Räkningen är redan ifylld när den kommer in i din internetbank. Detta innebär att du inte får fler räkningar med post och att du slipper mata in betalningsinformation som t.ex. KID och kontonummer. Det enda du behöver göra är att klicka på OK i din internetbank för att räkningen ska läggas in för betalning.
 • Välj vilket datum räkningen ska betalas på så att fakturan betalas på en dag då du vet att du har täckning på kontot, t.ex. lönedatum. Du minimerar risken för fel och behöver bara trycka OK i din internetbank.

Möjligheter med e-faktura för företag:

 • Spara kostnader. Administrationskostnaderna minskar när inbetalningsprocessen förenklas. För företag minskar kostnaderna för utskrifter, porto och hantering av post.
 • Färre fel. Eftersom alla uppgifter är avslutade hamnar betalningen rätt direkt.
 • Fler nöjda kunder. Använd möjligheten att skicka fakturan till av kunden önskad kanal.
 • Använd fakturan som en kommunikationskanal för dina kunder. Du får därmed flera kontaktytor mot dina kunder.

Hur kan Compello hjälpa till med er e-fakturering?

Compello eFaktura är en lösning för företag och organisationer som vill ha en central tjänst för att skicka och ta emot fakturor såväl elektroniskt som på papper/med post. Du får en översikt över alla skickade och mottagna fakturor på ett ställe, oavsett om det är en e-faktura till internetbanken, e-post, pappersfaktura eller annan faktureringskanal.

Compello eFaktura passar för:

 • Företag som vill ha en leverantör som sköter sändning och mottagning av fakturor.
 • Företag, föreningar och intressegrupper med regelbunden och frekvent fakturering mot såväl företag som privatkunder – gärna via abonnemang och förbrukningsbaserad betalning.
 • Företag som skickar och/eller tar emot många fakturor från samma leverantörer.
 • Företag och organisationer som tar emot ett stort antal fakturor.
 • Företag som vill använda e-faktura till privatkunder via sin internetbank som en kommunikations- och informationskanal.

Relaterade ord: Accesspunkt | EHF | PEPPOL | PEPPOL BIS