Vad är Ediel?

Ediel är en etablerad standard för EDI i elbranschen för de nordiska länderna och Europa. Information som skickas via Ediel kallas för Ediel-meddelande.

Ediel bygger helt på den internationellt etablerade EDIFACT-standarden. På en avreglerad marknad är det viktigt att utveckla gemensamma standarder och standardsystem som kan användas av alla aktörer inom datakommunikation, drift och avräkning. 

Varför används EDIEL? 

Ediel-standarden gör det möjligt att etablera en gemensam elmarknad.

Fördelar:

  • Reducera behovet av manuella rutiner och minimera felmarginaler
  • Samordna dataöverföringar på ett enkelt och effektivt sätt
  • Papperslös kommunikation sparar tid och kostnader
  • Ett gemensamt filformat för inkommande och utgående affärsdokument

 

Hur använder- och arbetar Compello med EDIEL? 

Compello använder Ediel för att kommunicera med elbranschen och som medlem av Norges EDIEL-expertgrupp medverkar vi i utvecklingen av standarder för branschen. 

Källa: Statnett.no