Vad är EDIFACT?

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) är en standard som ägs av FN (Förenta Nationerna) och består av en rad internationella standarder, kataloger och riktlinjer för elektronisk utbyte av strukturerad data. Reglerna är godkända och publicerade av FN / ECE i FN: s Trade Data Interchange Directory (UNTDID) och upprätthålls genom överenskomna regler. 

Vad är skillnaden mellan EDI och EDIFACT?

EDI är ett elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera företags ERP-system, medan EDIFACT helt enkelt är ett standardformat som skickas inom EDI.

Varför används EDIFACT?

Med EDIFACT kan företag skicka all slags information i en enda fil. Fördelen med EDIFACT är att informationen standardiseras och struktureras på ett sätt som möjliggör automatisk inläsning och hantering.

EDIFACT lämpar sig för företag med ett stort antal transaktioner och som vill minska den tid man lägger på manuella uppdateringar och dataöverföringar.

Det finns också en rad ördelar med att använda EDIFACT:

  • Reducerar behovet av manuella rutiner och minimera felmarginaler
  • Samordnar dataöverföringar på ett enkelt och effektivt sätt
  • Papperslös kommunikation sparar tid och kostnader
  • Ett vanligt filformat för inkommande och utgående affärsdokument

 

Hur använder sig Compello av EDIFACT? 

Compello använder EDIFACT i de branscher som använder standarden. Det kan handla om allt från order (ORDERS, orderbekräftelser (ORDRSP) grossistmarknaden till PRODAT, MSCONS, leverantörsbyte och mätaravläsning i kraftbranschen. Eftersom EDIFACT är utformat för att spara plats så mappar Compello ofta interna format till denna standard.