Vad är EHF?

EHF – Elektronisk Handelsformat - är norska statens standardformat för elektroniska handelsdokument, som för närvarande domineras av fakturor. Den svenska motsvarigheten till EHF-faktura är e-faktura

I Norge är det ett krav att fakturor och kreditnotor till statliga verksamheter ska skickas i standardiserat EHF-format. Kravet trädde i kraft den 1 juli 2012 och sedan januari 2015 har samtliga kommuner i Norge krav på sig att kunna ta emot EHF-fakturor. Många kommuner och företag har redan gått över till EHF och accepterar inte längre fakturor på papper.

Varför välja EHF?

För såväl leverantörer som mottagare finns det flera fördelar med att skicka och ta emot EHF-fakturor och e-handelsdokument.

  • Minskade kostnader. Genom elektronisk fakturering sparar man in på kopieringskostnader och eventuella portokostnader.
  • Direkt till mottagaren. En EHF-faktura skickas direkt från avsändarens till mottagarens ekonomisystem. Detta säkerställer att fakturan kommer till rätt ställe på ett snabbare och säkrare sätt.
  • En EHF-faktura når mottagaren snabbare än en pappersfaktura och ökar sannolikheten för snabbare reglering. EHF-formatet erbjuder också säkrare fakturaöverföring än exempelvis e-post – både vad gäller leveranskvalitet och insynsskydd.
  • Högre tillförlitlighet och mindre felmarginal. EHF-fakturor läses in automatiskt vilket ger snabbare uppdatering av redovisning och mindre felmarginaler.
  • Alla dokument på ett ställe. Fakturor och kreditnotor försvinner inte heller under transport och man behöver bara leta efter dokument på ett ställe.
  • Miljöbesparingar. Med EHF-fakturan försvinner behovet av pappersfakturor.

Hur fungerar EHF på Compello?

Compello Accesspunkt är en komplett lösning för utbyte av elektroniska fakturor och e-handelsdokument (elektroniska order, följesedlar, orderbekräftelser, produktkataloger) i EHF format. Sommaren 2019 är Compello bland de topp tre största företagen i Norge som levererar EHF-fakturor. 

Med hjälp av EHF-formatet kan man i Norge enkelt och effektivt kommunicera elektroniskt med sina kunder och leverantörer på ett säkert och tryggt sätt. Compello Accesspunkt passar för alla typer av företag oavsett storlek, affärssystem, bransch eller faktura- och dokumentvolym. 

Vill du veta hur Accesspunkt och e-fakturering i Sverige fungerar läs mer här>>

Relaterade ord: Accesspunkt | E-faktura | PEPPOL | PEPPOL BIS