Vad är ERP?

Enterprise Resource Planning (ERP) är den internationella termen för en affärslösning som stödjer alla delar av en verksamhet såsom produktion, lager, försäljning, inköp och ekonomi. ERP behöver inte vara en produkt utan kan vara en beskrivning på hur ett företag har knutit ihop sina system och processer genom integrering, gemensamma databaser och enhetliga gränssnitt mellan olika moduler.

Varför används ERP?

Ett ERP-system kan samla affärskritiska processer som ekonomi, HR, inköp, lager, distribution och produktion i ett och samma system. Ett ERP-system kan bidra till effektivare informations- och processflöde samt till stora förbättringar i en verksamhets måluppfyllelse, produktivitet och kvalitet. Det finns många ERP-system på marknaden och företag kan ha skilda behov av stöd kring affärskritiska processer.

Hur fungerar ERP hos Compello?

Compellos lösningar går att integrera med de mest utbredda ERP-systemen på marknaden såsom; Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Visma Business, Visma Global, Mamut, SAP Business One, 24SevenOffice och branschspecifika lösningar som t.ex. Maritech. Internt på Compello använder vi oss av Microsoft Dynamics 365 Business Central

Med hjälp av Compello RESTAPI (fd. Compello SDK - Software Development Kit) går det att integrera ett system med andra ERP-system.  Med hjälp av Compello RESTAPI (fd. Compello SDK - Software Development Kit) går det att integrera ett system med andra ERP-system.