Vad är maskininlärning?

Maskininlärning, machine learning på engelska, är en typ av artificiell intelligens (AI) som gör att datorer kan lära sig saker utan att vara uttryckligen programmerade. Maskininlärning fokuserar på utveckling av datorprogram som kan ändras när de konfronteras med nya data.

Hur fungerar maskininlärning?

Processen för maskininlärning liknar datautvinning. Bägge systemen söker igenom data för att identifiera mönster. I stället för att utvinna data för mänsklig förståelse – vilket är fallet med datautvinningsapplikationer – används data i maskininlärningen till att registrera mönster i data och justera programmet därefter. Maskininlärningsalgoritmer kategoriseras ofta som övervakade eller oövervakade. Övervakade algoritmer kan omvandla det som tidigare lärts in till nya data. Oövervakade algoritmer kan tolka avvikelser från dataklustret.

Varför används maskininlärning?

Facebooks nyhetsflöde använder maskininlärning för att anpassa medlemmarnas flöden. Om en medlem ofta slutar skrolla för att läsa eller gilla en specifik väns inlägg, så kommer nyhetsflödet att börja visa mer av vännens aktivitet tidigare i flödet. Bakom kulisserna använder programvaran bara statistisk respektive prediktiv analys för att identifiera mönster i användarens data, och utgår sedan från detta mönster för att fylla ut nyhetsflödet. Om medlemmen inte längre stannar upp för att läsa, gilla eller kommentera vännens inlägg, kommer nya data att inkluderas i klustret och nyhetsflödet justeras tills vidare.

Hur tillämpar Compello maskininlärning?

På Compello ser vi många möjligheter att använda artificiell intelligens och maskininlärning i våra lösningar. Målet är att våra kunder och användare ska uppleva en mer effektiv vardag, där rutinarbete kan effektiviseras eller automatiseras bort helt. Därför har vi etablerat ett eget utvecklingsteam med expertis inom just IA och maskininlärning, och som jobbar med att på bästa sätt få användning av teknologierna i Compellos molnbaserade lösningar.