Vad är XML?

XML är ett verktyg och ett universellt markeringsspråk för att producera och leverera strukturerad information och är en förenklad version av SGML (Standard General Markup Language). XML är självbeskrivande, vilket är en stor fördel när man ska utbyta information mellan olika datorsystem. Många datorsystem innehåller formaterade data som inte är kompatibla med formatet för andra system. Genom att översätta data till XML kan de olika systemen utbyta data. Till skillnad från traditionella datafiler som kräver att man har ett eget program (databas) för att läsa data, kan XML-data läsas direkt utan något installerat program. XML kan användas som bas för bland annat HTML. 

Varför används XML?

XML gör det möjligt att dela strukturerade data mellan informationssystem, främst internet. XML kan även användas för att koda dokument där man använder markörer eller taggar information om innehållet.

 Data i XML-format är ordnade i en hierarkisk struktur som är kompatibel med de flesta typer av dokument och plattformar. XML är självbeskrivande, vilket är en stor fördel när man ska utbyta information mellan olika datorsystem. Språket kan läsas av både människor och maskiner och har ett robust och verifierbart format baserat på internationella, öppna källor.

Hur använder Compello sig av XML?

Compello använder XML som standard för datautbyte och har verktyg som konverterar språket mellan olika XML-format, Compello Connect-mappar och Compello konverterare.