Referenser

Vi levererar affärskritiska lösningar till våra kunder, vare sig det gäller att hantera inkommande fakturor, attestflöde eller distribution av tusentals fakturor varje månad. När våra kunder pratar gott om oss och våra produkter värmer det våra hjärtan och ger oss extra motivation.

TA Humanetisk Referanse

Revolutionerade betalningen

Genom att börja använda nya fakturakanaler kunde Human-Etisk Forbund minska kostnaden för fakturering med 70% och ökade samtidigt kundnöjdheten hos sina medlemmar.

Vi har kunder inom många olika brancher som använder en eller flera av våra tjänster. Gemensamt för dem alla är att vi hjälper dem att digitalisera och automatisera behandling och utskick av fakturor och andra dokument.