Compello EDI

Compello EDI (Electronic data interchange) är ett system för företag som vill kommunicera elektroniskt med andra företag, system till system. EDI fungerar som ett gränssnitt mellan två eller flera dataprogram och kan läsa och förstå olika datafiler så att de kan skickas mellan systemen utan manuell hantering.

Compello E-faktura

Compello E-faktura är en komplett tjänst för fakturor till privatpersoner via internetbank. I Compello Fakturahotell får man en översikt över alla mottagare och en fakturabild oavsett om formatet är elektroniskt eller på papper.

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval är en programvara för företag som vill effektivisera sin interna fakturaprocess med hjälp av elektronisk fakturahantering. Programvaran innehåller funktioner för fakturatolkning, attestering, godkännande och överföring till ekonomisystemet.