Kontakt

Jag vill bli kontaktad angående

Hur kom du i kontakt med Compello

Please leave this field empty.

Compello erbjuder sina partners de bästa villkoren för att kunna vinna kunder på en växande marknad.

Jag vill bli partern inom följande områden:

Please leave this field empty.

Ediel- och avräkningsk­on­ferensen 2016 – 3 viktiga teman!

Compello deltog på Ediel- och avräkningskonferensen som arrangeras av Svenska kraftnät och Elmarknadsutveckling 12 -13 oktober i år. Nära 300 personer deltog.

Här är en kort uppsummering av de viktigaste teman som blev diskuterat: 

  • Tjänstehubb för elmarknaden
    Sverige står inför ett skifte i energi- och elmarknaden. Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb. I Ei:s uppdrag ingår också att utarbeta förslag som innebär att det införs en elhandlarcentrisk modell. Målet med tjänstehubben är att etablera en samhällsekonomisk effektiv IKT-infrastruktur för slutanvändar-marknaden för energi i Sverige.
  • Nordic Imbalance Settlement
    Finland, Norge och Sverige startar den nya balansavräkningen måndagen den 1 maj 2017. Läs mer här.
  • Den norske hubben; Elhub
    Norge har skjutit fram sitt Go-live datum och går igång med sin hubb, Elhub, den 23. okt 2017. Läs mer här.

Är du nyfiken och vill veta mer, eller har du några frågor? Kontakt oss gärna på sales_se@compello.com eller +46 8 594 117 00.

Ediel- och avräkningsk¬on¬ferensen 2016 – 3 viktiga teman!

 

 

Ediel- och avräkningsk¬on¬ferensen 2016 – 3 viktiga teman!