Ny lösning för genomfakturering i energibranschen: Automatisk splittring

Compello har lanserat en effektiv lösning för energiföretag som fakturerar slutkund för både förbrukad energi och elnät.

 

Sedan 2016 har de allra flesta energileverantörer skickat slutkunden en faktura som innehåller både energiförbrukning och elnät. Beloppet som gäller elnätet ska varken vara en kostnad (när elnätsägaren skickar fakturan till energileverantören) eller en intäkt (när energileverantören fakturerar å elnätägarens vägnar) i energileverantörens bokföring.

Det är här som ordet genomfakturering kommer in: Nätägaren fakturerar näthyra genom energileverantören.
 

Utmaningen med genomfakturering

Alla i energibranschen som jobbar med fakturering av privat- och företagskunder känner till utmaningen som genomfakturering skapar. Elnätsägaren fakturerar energileverantören för näthyran som gäller energileverantörens kunder. Men den näthyran ska aldrig bli hanterad som en kostnad i energileverantörens bokföring.

Många energileverantörer löste tidigare det här problemet genom att ha två organisationsnummer – ett för att ta emot fakturor för näthyra, och ett för fakturor knutna till «vanliga» kostnader. På det sättet kunde nätägaren skicka fakturan till det dedikerade organisationsnumret, och hålla de här fakturorna utanför företagets bokföring. Lösningen fungerade dock aldrig särskilt bra, inte minst för att både elnätsägare och energibolagens övriga leverantörer ofta förväxlade de två organsiationsnumren vilket i sin tur mycket manuellt merarbete. Dessutom har myndigheterna satt stopp för det sättet att använda organsiationsnummer.
 

Lösningen från Compello som Fortum använder

Det är här som Compellos lösning kommer in i bilden. Det är en regelstyrd lösning som stänger ute energileverantörens inkommande fakturor som innehåller ett mätpunktsummer, som enkelt förklarat är varje säkringsskåps unika nummer.

Fortum är en av Compellos kunder som börjat använda den här lösningen. Med 80 000 kunder fick den en ordentlig utmaning när de införde genomfaktureringen. Faktureringansvarige Guro Lind Pollen menar att genomfaktureringen både löser den bokföringsmässiga problemställningen och dessutom två saker till:

– I och med att Compellos lösning delar elnät och energiförbrukning, kan informationen om elnät automatiskt gå in i CRM-systemet, medan energiförbrukingen går direkt till bokföringen. Lösningen gör också att det är betydligt enklare att uppfylla de tekniska kraven som följer med lagkravet och Peppol Bis 3.0 som träder i kraft i april i år.

 
Är du intresserad av att se lösningen? Kontakta oss idag!

Lösningar

Lösningar

Läs mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa ditt företag med automatisering och digitalisering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vill du ha mer information? Ta kontakt så berättar vi mer!

Compello-bloggen

Bloggen

Hur kan er ekonomiavdelning spara pengar? Få tips av experterna i vår blogg.