Compello är finalist x2 till ODA Award 2018

 

Vi är glada och stolta över att Compello är en av finalisterna till ODA Award Organization 2018 (länk till norsk sida) och att Compellos CEO Gustav Line är en av finalisterna till utmärkelsen ODA Award Man 2018 (länk till norsk sida).

För femte gången delar ODA-nätverket ut ODA Award (tidigare ODA-Priset) till en organisation som har gjort en extra insats för kvinnor i IT-branschen, och som inspirerar kvinnor att välja IT. Vinnaren av ODA Award Organization offentliggörs på Inspirationsdagen den 31 maj på Oslo Konserthus. Samma dag delas även ett helt nytt pris ut ODA Award Man, till en manlig förebild som arbetat för att öka andelen kvinnor inom tech, och som tydligt står för ODA:s värden: Inspiration, Bravery, Empowerment, Passion

ODA är Nordens största nätverk för kvinnor i tech med över 8000 medlemmar från fler än 500 företag och organisationer i olika branscher. Så här skriver ODA om finalisterna till ODA Award Organization:

Compello har under flera år haft en tydlig strategi för mångfald och inkludering. Företaget anser att mångfald är en avgörande framgångsfaktor för trivsel, resultat och innovation, och har målinriktat jobbat för detta. Idag är antalet kvinnor 40 % i organisationen, och hela 57 % i ledarbefattningar. Compello har en medveten strategi för att nå kvinnor i sina rekryteringsprocesser. Det gör de genom att lyfta och synliggöra sina kvinnliga anställda på interna och externa konferenser och genom att engagera sig i forum såsom Girl Tech Fest, Jenter+Koding=Sant (flickor+kodning=sant), ODA och SHEconomy Summit.

DNB har en tydlig strategi för att öka andelen kvinnor i organisationen, med särskilt fokus på ledande roller. I dag består ledningen av 40 % kvinnor, och koncernledningsgruppen av 50 %. De har etablerat konkreta initiativ för att utveckla kvinnliga chefstalanger genom mentorprogram och nätverkssammankomster inom företaget. DNB har i loppet av de senaste åren blivit en etablerad arbetsgivare inom tech, och är synlig i tech-forum som bland annat «Girl Geek Dinner».

Unacast har en tydlig strategi för att säkra mångfalden inom organisationen, och har på sex månader ökat andelen kvinnor betydligt; från 0 % kvinnliga ingenjörer och 17 % kvinnor totalt på företaget, till 31 % kvinnliga ingenjörer och 36 % kvinnor totalt. Unacast och dess grundare är skickliga på att framhäva både sina kvinnliga anställda och andra förebilder inom tech, genom att i krönikor, media och på olika scener prata om att mångfald är en framgångsfaktor för företaget. Unacast har visat att alla kan göra skillnad bara man sätter ett mål och är villig att göra förändringar.

 


Compello har 40 % kvinnliga medarbetare. Här är några av dem samlade inför ODA:s inspirationsdag 2017.

 

Vi vann! ODA Award Organization 2018 >

Läs om Compellos vision och värden >

10 åtgärder företag bör göra för att nå ut till och behålla kvinnor på sina arbetsplatser

Compellos CMO på SHEconomy i Silicon Valley

Tillsammans kan vi ändra attityder – Compello deltar på kampanjen #HunSpanderer

ODA Award Organization 2018