Compello säljer tyskt dotterbolag – investerar i Norden

Compello GmbH säljs till en internationell aktör.

Compello gick inte aktivt in för att sälja den tyska delen av verksamheten, utan det blev aktuellt först när Compello kontaktades av ett utländskt företag som var intresserade av det tyska dotterbolaget. Det är tydligt att marknaden och behoven av EDI-lösningar skiljer sig mellan Tyskland och den nordiska marknaden, därför ansåg vi det vara fördelaktigt att sälja vår tyska del för att kunna lägga fokus på att ta fram nyheter ämnade för den nordiska marknaden.

Compello har vunnit en rad större kunder inom fakturadistribution i Norge och Sverige på senare tid och därmed seglat upp som en ledande aktör inom det segmentet. För att även i fortsättningen kunna leverera till nöjda kunder kommer vi att investera ytterligare inom just det produktområdet.

Kunskapen som kom med köpet av det tyska företaget GLI en gång i tiden tar vi förstås med oss, och både nya och existerande kunder kommer även i fortsättningen ha glädje av Dr Mehnens kunnande; Dr Mehnen grundade GLI och det internationella EDI-formatet EDIFACT. Vår historia och kännedom om EDI är viktig när vi bygger framtidens molnlösningar som skall klara stora transaktionsvolymer.

Compellos mål är att öka tempot ytterligare, med tydligt fokus på digitalisering av ekonomifunktionen på den nordiska marknaden, samt energimarknaden.

«Vi vill få ut våra tjänster snabbare på marknaden, och vi vill få till en ännu större ekonomisk tillväxt. Vi ska göra bokföringen digital och automatiserad. Vi ska bli ledande på B2B och B2C fakturadistribution, säger Compellos VD, Torgeir Letting.

Läs också om försäljningen i Computerworld (artikel på norska) >

Torgeir Letting

Torgeir Letting

VD

Lösningar

Lösningar

Läs mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa ditt företag med automatisering och digitalisering.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss

Vill du ha mer information om vad vi kan hjälpa ditt företag med? Ta kontakt så pratar vi mer!

Compello-bloggen

Bloggen

Hur kan ekonomifunktionen spara pengar? Få tips från experterna i vår blogg.