SHEconomy™ Summit i Silicon Valley

Fler kvinnliga chefer med digitala kunskaper är bra business!

3–6 april 2018 deltog Camilla Bakjord, Compellos CMO, på SHEcomony Summit i Silicon Valley tillsammans med 34 andra norska kvinnliga chefer. Camilla är en av grundarna till SHEconomy Summit och RoundTables, ett initiativ som Compello är stort fan av. Här kan du läsa om varför.

Världen står mitt i en digital förvandling, där frågan som alla ställer sig lyder: Hur ska vi lyckas i framtiden? Nya tider ställer krav på omställningsförmåga, innovationer, högre tempo, risktagande och nytt typ av ledarskap. Som chef behöver du lära dig hur du ska förhålla dig till teknikutvecklingen, och vilka steg du måste ta för att hänga med i marknadsutvecklingen. Digitaliseringen förändrar hela samhället och sättet vi lever på. Chefer behöver i allt större utsträckning teknisk kompetens och tillgång till nya verktyg.

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom både tekniska yrken och chefspositioner. I Norden behöver vi fler med teknisk kompetens, och fler chefer som kan driva förändring och främja innovation kommande år. Vi kan inte rekrytera de här personerna från endast ena halvan av befolkningen. Alla chefer måste förhålla sig till digitaliseringen och teknikutvecklingen i sina organisationer, och inte minst behöver de öka sin kompetens. Syftet med SHEcomony Summits är därför trefaldigt.

SHEconomy Summit och RoundTables har som mål att:

  1. Bidra till att öka chefers kompetens inom digitalisering, innovation och förändring
  2. Bidra till att kvinnor i chefspositioner söker sig till de möjligheter som den digitaliseringen öppnar upp för
  3. Utveckla ett bransch- och landsgränsöverskridande nätverk

Bakgrunden till initiativet
Andelen kvinnor inom IT och andelen kvinnliga chefer är för låg. Idag är det en överväldigande majoritet män som jobbar med teknik. Enligt ODA:s (Nordens ledande tech-nätverk för kvinnor) årliga undersökning utgör kvinnor endast 26 % av de anställda, och 17% av de högre ledarrollerna inom IT-näringen. Generellt ökar antalet kvinnliga chefer, men vi har fortfarande en bit kvar. 2017 var antalet kvinnliga chefer 38 %, majoriteten av dessa hade ledande befattningar inom offentlig sektor (enligt SSB, norska motsvarigheten till SCB, Statistiska centralbyrån). Siffrorna visar att vi har för få kvinnor med digital kompetens som kan gå in i ledarroller under förändringsprocesser. När kvinnor inte väljer teknik, är det inte först och främst en förlust för dem själva, utan för företagen och samhället.

Det professionella nätverket som SHEconomy utgör ska bidra till att bygga kunskap och nå ut till fler. Dessutom utgör nätverket en arena för utbyte av erfarenheter, insikter, reflektion och kunskap.

SHEconomy™ Summit och efterföljande rundabordskonferenser är seminarier där chefer med olika bakgrund, kompetenser, roller och intressen lär av de allra främsta – och av varandra – i en av världens teknikhuvudstäder. I april 2018 reste 35 norska toppchefer till Silicon Valley. Deltagarlistan var brett sammansatt med representanter från både privat och offentlig sektor, från den akademiska världen, elitidrotten, intresseorganisationer och start-ups.

Flera företag med huvudkontor i Silicon Valley bidrog till att skapa ett professionellt tungt och omfattande program. Deltagarna besökte bland annat Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn och Stanford University. De fick lyssna till fantastiska föreläsare från Harvard Business School och Amazon. Programmet gav kunskap och inblick i ämnen inom innovation, disruption, designtänkande, maskinlärning, entreprenörskap, IT-säkerhet, ny teknik, kultur med mera.

Compello Ordbok

Spana in Compello ordbok när du behöver ett uppslagsverk för ord som t ex Business Intelligence, Digital transformation, Blockchain, Big Data, eller Internet of Things.

 

De 35 SHEconomy-deltagarna på Google HQ i Silicon Valley

 

Överväldigande intresse
Det enorma intresset för årets nätverksträff i Silicon Valley – SHEconomy Summit, Innovation and Tech –påvisade behovet av just en arena för kompetensbyggande, kunskapsdelning och nätverkande. Det är en tydlig önskan från de deltagande företagen att höja den digitala kunskapsnivån genom att träffa personer i ledande positioner från några av vår tids mest framstående teknikbolag. Det finns också behov av att bilda nätverk över de nationella gränserna.

Inledningsvis hoppades SHEconomys ledningsgrupp och samarbetpartners på cirka 10 deltagare till årets nätverksträff, men platserna tog snabbt slut och en väntelista inrättades när 35 deltagare anmält sig. I och med trycket planeras redan nästa års nätverksresa. Meningen med SHEconomy Roundtables är att deltagarna ska träffas både före och efter Silicon Valley-resan för att diskutera perspektiv och utbyta erfarenheter, och inte minst diskutera hur man bäst kan implementera de nya kunskaperna, reflektera kring utmaningar, möjligheter och best practice. Dagens chefer arbetar på marknader som förändras snabbt och oavsett bransch liknar många av utmaningarna varandra. Just därför är det en styrka att deltagarna kommer från olika platser och representerar en mångfald av perspektiv.

Läs mer i norskspråkiga tidningen Teknisk Ukeblad «Norske toppledere kastet seg over SHEconomy tur»>

Idén bakom nätverket
Biträdande professor och författare Benja Stig Fagerland bjöds i maj 2015 in till Compello för att hålla en föreläsning för IT-företaget och träffade där CMO Camilla Bakjord. Compello har länge arbetat systematiskt med mångfald och är för närvarande bland de IT-företag i Sverige och Norge som har högst andel kvinnor (40 %). Mötet mellan Benja och Camilla den dagen var början på SHEconomy Summit och RoundTables. De två talade bland annat om företagsledningens och digitaliseringens utmaningar, om utmaningar för kvinnor i ledande positioner, och inte minst om vikten av hållbar mångfald och vad som kallas Corporate Diversity Responsibility (CDR) – en term som Benja lanserade i boken ”SHEconomy din, min och vår verksamhet”

 

Benja Stig Fagerland och Camilla Bakjord

Benja Stig Fagerland och Camilla Bakjord

 

I framtiden kommer det inte heta kvinnliga chefer, bara chefer.
«Fixa systemet, inte kvinnorna!»

Benja Stig Fagerland

Grundare och initiativtagare, SHEconomy Summit

Från ord till handling, tillsammans
Några veckor senare samma år presenterade Benja idén och konceptet SHEconomy Summits och RoundTables för Compello, som  omedelbart stödde initiativet. Flera företag anslöt sig till samarbetet, bland annat Microsoft, Women Speakers, Google, Försvarsmakten, ODA-nätverket med flera. SHEconomy Summit och RoundTables lanserades under ägarskapet av SHEconomy AS.

SHEconomy har en mångsidig, tydlig, bred och stark samarbetsplattform. Privat och offentlig sektor, organisationer, tankesmedjor, akademin, elitidrotten och start-ups är alla representerade. Allihop med en önskan att gå ihop under SHEconomy-paraplyet för att stödja gemensamma åtgärder i syfte att uppnå gemensamma mål. Tvärsöver konkurrens, intressen, branscher och arenor arbetar kvinnorna tillsammans för att uppnå resultat till gagn för alla.

Jag tycker att det är otroligt bra att ni arrangerar den här resan och skapar en arena för nätverkande och kunskapsöverföring. Jag är stolt över ert engagemang – ni är bra förebilder!

Gustav Line

CEO, Compello

 

SHEconomy Summit initiativet är nytt, men begreppet SHEconomy är gammalt.
Läs mer om bakgrunden till SHEconomy i norskspråkiga Magma >

Compellos CMO testar Microsofts Hololens

Compellos CMO testar Microsofts Hololens

Camilla Bakjord testar Microsofts HoloLens baserad på så kallad «Mixed Reality» eller «förstärkt verklighet». Avancerad kamera- och sensorteknik används till att registrera den verkliga miljön för att sedan projicera virtuella element på denna. Produkten innehåller all nödvändig hårdvara och kräver ingen dator för att fungera.

Några av SHEconomys deltagare testar cyklarna på LinkedIn Campus.

Några av SHEconomys deltagare testar cyklarna på LinkedIn Campus.

Från vänster på bilden, Benja Stig Fagerland, SHEconomy, Kristine Hofer Næss, Oda-Nätverket, Camilla Bakjord, Compello och Inga Kleppe, Microsoft.

Facebook Campus är som en liten stad, på bilden ett glass-café

Facebook Campus är som en liten stad, på bilden ett glass-café

Facebook campus är som en liten stad. Egna restauranger, kemtvätt, barnpassning och bibliotek. På bilden ett glass-café.