Är din organisation redo att kommunicera med den kommande elmarknadshubben?   – 10 tips hur ni förbereder er.

Sverige står inför det största skiftet på energi- och elmarknaden sedan avregleringen för drygt 20 år sedan. Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad elmarknadshubb. Målet med hubben är att etablera en samhällsekonomiskt effektiv IKT-infrastruktur för slutanvändarmarknaden för energi i Sverige. Elmarknadshubben beräknas driftsättas under 2021.

Compello har listat 10 tips hur du som jobbar med EDI inom energimarknaden kan försäkra att ni har en säker, trygg och överskådlig lösning för framtiden. :

1. Se till att ha en kontaktpunkt för all felhantering. Uppnå översikt, trygghet och kontroll genom att ha en och samma kontaktpunkt för all felhantering i din EDI-lösning.  

2. Etablera en dygnskontinuerlig övervakning. Rätt routing av alla meddelanden och processer är avgörande för att kunna möta kraven om leverans till den framtida elmarknadshubben.  

3. Sök expertråd i certifieringsprocesser Sök hjälp och rådgivning vid komplexa och tidskrävande godkännande- och certifieringsprocesser. Genomför tester för alla meddelanden som är relevanta i förhållande till ert företags roll på marknaden.  

4. Se till att ha bra integrationsrutiner Uppnå snabbare time-to-market och konkurrensfördelar med bra integrationsrutiner. Sök assistans vid integration mot andra system och marknadskanaler – både internt och externt.  

5. Utför valideringskontroller Undgå fel genom att utföra valideringskontroller på alla typer av meddelanden.  

6. Ha en central meddelandehubb Utöver kommunikation mot den framtida elhubben har många behov för att utväxla meddelanden mot andra system och marknader. Företag med flera aktörsroller bör integrera dessa mot samma EDI-plattform. Det kan handla om både internt och externt utväxlande, både i Sverige och i utlandet. Genom att samla allt i en gemensam plattform, uppnår man säkerhet och synkroniserad hantering av allt meddelandeflöde, samt ett gemensamt regelverk för uppföljning av fel och avvikelser. Sammantaget ger det både bättre kontroll och reducerad risk.  

7. Använd system för alarm- och eventhantering Reducera behovet för tidskrävande felrättningar genom att använda system för alarm- och eventhantering. Det finns bra system för både proaktiv och reaktiv hantering av avvikelser. Alarm kan till exempel skickas via e-post eller skrivas till en eller flera loggfiler.  

8. Använd rådgivningstjänster vid etablering på nya marknader Uppnå snabbare time-to-market och sänk kostnaderna genom att använda rådgivningstjänster vid etablering på nya marknader. Rådgivarna kan ta sig an hantering/uppsättning av ID utanför Sverige, t.ex. certifieringar och certifikat.  

9. Se till att ha ett system att växa i Vi står inför ett gemensamt nordiskt samarbete med Danmark, Norge och Finland. Detta betyder att vi närmar oss en fri energimarknad i Norden. Se till att ha ett system som gör det enkelt att integrera mot nya marknader. Smarta mätare gör att vi kommer att se nya integrationer som kopplar upp sig till energibranschen där behovet för informationsutväxling blir större än någonsin.  

10. Integrera allt meddelandeflöde i ert (eller era) bolag i en och samma tjänst Genom en och samma leverantör kan man få en lösning för att ta emot, behandla och skicka alla typer av meddelanden. Detta betyder färre leverantörer och färre lösningar att förhålla sig till, vilket i sin tur ger en betydligt mer kostnadseffektiv modell.

”Även om den kommande elmarknadshubben på många områden kommer att förenkla det elektroniska utväxlandet av EDI-meddelanden för svenska nät- och energibolag, så kommer behovet att etablera goda processer när det gäller övervakning och felhantering att bli ännu viktigare än tidigare.”

Magnus Ernolf

VD, Compello Sverige

Compello EDI

I mer än 20 år har Compello hanterat elektronisk meddelandeutväxling och EDI för nät- och energibolag. Compellos lösningar har hjälpt företag att få full kontroll på det interna och externa meddelandeflödet, och att alla transaktioner har mottagits och skickats på ett säkert sätt. Läs mer om våra EDI-lösningar här.

Lösningar

Lösningar Läs mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa ditt företag med automatisering och digitalisering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss Vill du ha mer information om elhubben och hur Compello kan hjälpa ditt företag? Ta kontakt så berättar vi mer!

Compello-bloggen

Bloggen Hur kan er ekonomiavdelning spara pengar? Få tips av experterna i vår blogg.