Historia

Client Computing Europe ASA fusionerade med Compello Software AS 2011 och bytte samtidigt namn till Compello AS.

 
Client Computing startade 1995 med inriktning på meddelandeutväxling, EDI, inom energi och textilbranschen. Verksamheten expanderade till Sverige 1998 genom förvärv av Posten/SDS EDI verksamhet. 2006 utvecklades verksamheten i Tyskland genom förvärv av GLI GmbH.

Under 2004 investerades det i Euronova AS som senare bytte namn till Client Computing Norway AS. Därmed hade företaget startat med eFaktura för Internetbanken.

De norska aktiviteterna inom EDI och eFaktura blev organiserat under Client Computing Utility AS och Client Computing Norway AS. Hösten 2010 fusionerades Client Computing Utility AS med Client Computing Norway AS. Därefter fusionerades Client Computing Norway AS med Compello AS 2012.

1997 startade Compello Software sin inriktning mot elektronisk fakturagodkännande, fakturatolkning, OCR, fördelning, attest och integration mot ekonomistystem. Företaget fusionerade 2011 med Client Computing Europe ASA.