Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

Vad är EDI?

EDI – Electronic Data Interchange, är en process som använder datorer för att utbyta elektronisk information som t.ex. affärsdokument företag emellan.

Företagen använder EDI-mjukvara för att ersätta papperstransaktioner med elektroniska transaktioner samt för att kommunicera med andra företags system elektroniskt. EDI fungerar som ett gemensamt gränssnitt mellan två eller flera datorprogram och kan läsa och förstå olika datafiler så att de kan skickas mellan olika system utan manuell hantering.
 

Möjligheter med EDI

EDI möjliggör automatisk hantering av transaktioner. Följande typer av dokument kan delas med hjälp av EDI:

 • Offerter
 • Order/beställningar
 • Orderbekräftelser
 • Faktura
 • Leveransinstruktioner
 • Betalningsdokument
 • Transportdokument
 • Förtullning
 • Prisjusteringar och produktinformation

Fördelar med EDI

 • Hög precision. Data registreras bara en gång.
 • Elektronisk överföring är snabbare än traditionell postgång.
 • Papperslös kommunikation sparar tid och kostnader.
 • Bättre service och dokumentation till kunderna. Bättre kontroll och frisättning av mänskliga resurser.
 • Miljövänligt. Behovet av papper till handelsdokument reduceras.
 • Färre handelshinder. EDI eliminerar språkbarriärer.
 • Underlättar internationell handel. Snabbare tullhantering tack vare EDI.

EDI på Compello

Compello har mer än 15 års erfarenhet när det gäller både utveckling och installation av EDI-mjukvara och hanterar miljontals EDI-transaktioner årligen.

Compello EDI används vanligtvis av

 • företag i energisektorn som behöver kommunicera och t.ex. dela mätdata med varandra.
 • företag som arbetar med e-handel och exempelvis behöver skicka beställningar till leverantörer, ta emot orderbekräftelser från leverantörer, spåra order för slutkunder osv.
 • företag i textilindustrin som behöver kommunicera med varandra
 • vårdföretag som delar känsliga data, t.ex. patientjournaler

Läs mer om Compello EDI här.

Compello har mer än 15 års erfarenhet när det gäller både utveckling och installation av EDI-mjukvara och hanterar miljontals EDI-transaktioner årligen.

Relaterade ord: EDIFACT, Ediel, Elhub, NBS

Har du frågor?

Kontakta oss