Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

Vad är Ediel?

Ediel är en etablerad standard för EDI i elbranschen för de nordiska länderna och Europa. Information som skickas via Ediel kallas för Ediel-meddelande.

Ediel bygger helt på den internationellt etablerade EDIFACT-standarden. På en avreglerad marknad är det viktigt att utveckla gemensamma standarder och standardsystem som kan användas av alla aktörer inom datakommunikation, drift och avräkning.
 

Möjligheter och fördelar med Ediel

Ediel-standarden gör det möjligt att etablera en gemensam elmarknad.
 

Fördelar:

  • Reducera behovet av manuella rutiner och minimera felmarginaler
  • Samordna dataöverföringar på ett enkelt och effektivt sätt
  • Papperslös kommunikation sparar tid och kostnader
  • Ett gemensamt filformat för inkommande och utgående affärsdokument

Ediel på Compello

Compello använder Ediel för att kommunicera med elbranschen och som medlem av Norges EDIEL-expertgrupp medverkar vi i utvecklingen av standarder för branschen.

 

Relaterade ord: EDIEDIFACTEHF, Finnvoice, XML, Dokumenthantering, Elektroniskt utbyte, Mapping

Har du frågor?

Kontakta oss