Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

Vad är EDIFACT?

EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration är en internationell elektronisk dokumentstandard för affärsdokument. EDIFACT består i grova drag av olika meddelandetyper, segment, dataelement och koder.

Möjligheter med EDIFACT

Med EDIFACT kan företag skicka all slags information i en enda fil. Fördelen med EDIFACT är att informationen standardiseras och struktureras på ett sätt som möjliggör automatisk inläsning och hantering.

EDIFACT lämpar sig för företag med ett stort antal transaktioner och som vill minska den tid man lägger på manuella uppdateringar och dataöverföringar.
 

Fördelar med EDIFACT:

  • Reducerar behovet av manuella rutiner och minimera felmarginaler
  • Samordnar dataöverföringar på ett enkelt och effektivt sätt
  • Papperslös kommunikation sparar tid och kostnader
  • Ett gemensamt filformat för inkommande och utgående affärsdokument

EDIFACT på Compello

Compello använder EDIFACT i de branscher som använder standarden. Det kan handla om allt från order (ORDERS, orderbekräftelser (ORDRSP) på grossistmarknaden till PRODAT, MSCONS, leverantörsbyte och mätaravläsning i kraftbranschen. Eftersom EDIFACT är utformat för att spara plats så mappar Compello ofta interna format till denna standard.

 

Vad är skillnaden mellan EDI och EDIFACT?

EDI är ett elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera företags ERP-system, medan EDIFACT helt enkelt är ett standardformat som skickas inom EDI.
 

Relaterade ord: EDI, EHF, Ediel, Finnvoice, XML, Dokumenthantering, Elektroniskt utbyte, Mapping

Har du frågor?

Kontakta oss