Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

Vad är Portable Document Format (PDF)?

PDF är ett filformat som kan innehålla text och bilder, eller bara en bild av text och bilder. Formatet är portabelt och får därför samma utformning och utseende oavsett vilket operativsystem eller enhet det läses på.
 

Möjligheter med PDF

Genom att använda PDF-filer är du inte beroende av ett visst slags programvara, maskinvara eller operativsystem. PDF är ett standardformat som gör att resultatet ser likadant ut hos alla, så att innehåll och färger inte förändras när filen öppnas på andra ställen. Det går också att begränsa möjligheten att kopiera innehållet i dokumentet, utskrift samt lösenordsskydd för det.
 

Fördelar med PDF

Med PDF-filer kan man bland annat utföra elektronisk signering och automatisera fakturaprocessen om den används tillsammans med en programvara för optisk teckenigenkänning (OCR). På så sätt krävs ingen pappershantering vilket är en viktig del av strävan mot ett papperslöst samhälle.
 

Compello och PDF

PDF användas i flera sammanhang på Compello, både vid mottagning och utskick av elektroniska fakturor. Vi använder PDF som bifogad fil och visningsformat för fakturor i vårt fakturahotell samt vid sändning av fakturor som e-postbilaga. Vi har också utvecklat en egen OCR-teknik som skannar innehåll från en PDF-faktura automatiskt in i ett specifikt ekonomi-/fakturahanteringssystem.
 

Relaterade ord: Elektronisk faktura, Adobe, International Organization for Standardization (ISO), OCR, skanner

Har du frågor?

Kontakta oss