Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, EDI och teknik? Compello ordlista

Vad är SDK?

SDK är ett samlingsnamn för en uppsättning utvecklingsverktyg, kodramverk och kodexempel på en utvecklingsavdelning. SDK är ofta ett bibliotek av API:er, teknisk information och hjälpmedel för vidareutveckling av programvara. Både SDK och API:er spelar en viktig roll i programvaruutveckling.

 

Möjligheter med SDK

Med hjälp av SDK kan tredjeparter enklare integrera och lägga till funktionalitet i en programvara än med alternativ som maskinvara och filintegrering. På så sätt kan man koppla ihop flera lösningar utan att ändra på den befintliga lösningen.

 

Fördelar med SDK

Med hjälp av SDK går det att strukturera och samla API:er på ett ställe så att en utvecklare slipper att skriva egen, unik kod för att utveckla en programvara. Detta kan bidra till tidsbesparingar och ökad effektivitet för utvecklare.

 

SDK på Compello

På Compello har vi upprättat flera SDK:er (devkit) som innehåller våra öppna API:er. På så sätt har vi alla verktyg samlade på ett ställe så att våra kunder kan integrera Compello-lösningar mot olika system som ekonomi, inköp och ERP.

 

API og <a href=

 

Relaterade ord, SDK: Användargränssnitt (GUI), integrering, tredjepartsprogram, API

Har du frågor?

Kontakta oss