Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

Vad är Software as a Service (SaaS)?

När man talar om SaaS avses programvara som körs som en tjänst i molnet, som t.ex. Azure.
 

Fördelar med Software as a Service (SaaS)?

När man använder sig av SaaS-tjänster prenumererar man på ett program från en tjänste-/programvaruleverantör och kostnaden är förbrukningsbaserad. Användarna ansluter sig till tjänsten via internet, ofta i en webbläsare, eller molnbaserad app. Vanliga exempel på sådana appar kan vara e-post, kalender och Office-verktyg. Underliggande infrastruktur, mellanprogramvara, app-programvara och programdata ligger i tjänsteleverantörens datacenter. Detta innebär att det är tjänsteleverantören som förvaltar maskinvaran och programvaran och inte du som använder tjänsten.
 

Möjligheter med SaaS

Med SaaS-tjänster kan man som organisation snabbt komma igång med ett program till en minimal uppstartskostnad. Med hjälp av ett serviceavtal kan man även garantera tillgänglighet och säkerhet till både program och data.
 

SaaS och Compello

Många av Compellos lösningar kan köras som tjänster i molnet såsom e-faktura, EDI och Compello Invoice Approval. Med vår lösning Compello Invoice Approval kan man arbeta med vissa funktioner och uppgifter i Compello-appen eller i webbläsaren som innehåller alla funktioner. Internt på Compello använder vi flera SaaS-program såsom Office 365, redovisnings- och lönesystem.
 

Relaterade ord: Azure, Office 365, Molnet

Har du frågor?

Kontakta oss